สมัครสอบครู อบจ.ศรีสะเกษ

12

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
 • สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
 • สาขาวิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาดนตรี จำนวน 8 อัตรา
 • สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 • สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

รวม 80 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

About admin