สมัครสอบ อบต.บ้านแดง

9
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านแบบละเอียด คลิก

About admin