0

สมัครสอบครูผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 • กลุ่มวิชาภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น จํานวน ๑ อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 5 อัตรา
 • กลุ่มวิชาดนตรี จํานวน 3 อัตรา
 • กลุ่มวิชาเคมี จํานวน 4 อัตรา
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 6 อัตรา
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 อัตรา
 • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 อัตรา
 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
 • กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 อัตรา

รวม 28 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<