0

สอบครูผู้ช่วย ปี 2556

ครูผู้ช่วย

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2556 รับสมัครสอบแข่งขัน 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556

สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 พ.ค. 2556
  • สอบ ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 22 มิ.ย. 2556
  • สอบ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 มิ.ย. 2556
  • สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ วันที่ 24 มิ.ย. 2556
  • ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 8 ก.ค. 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<